بورس۲۴
1400/11/09
09:27
تعلیق نماد معاملاتی «قشیر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۷ تعلیق می گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «قشیر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود که به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۷ تعلیق می گردد.قشیر
انتهای خبر

0
0