تحلیلگران بازار سرمایه
1401/02/30
19:19
قیمت‌های جهانی گندم و ذرت در بازارهای نقدی و آتی (دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲) تصویر نشان می‌دهد که قیمت گندم و ذرت در بازارهای نقدی و آتی در حال نزدیک شدن ...

قیمت‌های جهانی گندم و ذرت در بازارهای نقدی و آتی (دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲)تصویر نشان می‌دهد که قیمت گندم و ذرت در بازارهای نقدی و آتی در حال نزدیک شدن به سطح بالای سال‌های بحران غذایی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ هستند با بالا ماندن قیمت‌ها و نبود افق مشخص در حل بحران، این امکان هم وجود دارد که کشورهای زیادی به مانند سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ یا ۲۰۱۰-۲۰۱۱ اقدام به ممنوعیت صادرات یا پرکردن ذخایر خود کنند که چنین وضعی می‌تواند به نوسان بیشتر قیمت‌ها منجر شود
انتهای خبر

0
0