کدال۳۶۰
1401/03/25
15:40
#قشهد آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت شهد 1401-03-25 15:40:01 (897395) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قشهد


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت شهد۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۵:۴۰:۰۱ (۸۹۷۳۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0