کدال۳۶۰
1400/12/07
19:10
#وبشهر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از معاملات واگذاری سهام...

#وبشهر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰▪ شرکت توسعه صنایع بهشهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۷۴,۵۷۵ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وبشهر با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۱,۰۹۳,۷۳۵ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۲,۴۲۸,۵۵۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۲۷٪ به مبلغ ۶۵,۵۲۱,۵۱۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۰۷ ۱۹:۱۰:۲۴ (۸۵۶۱۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0