بورس۲۴
1400/09/29
14:58
«خبهمن» از خرید زمین توسط شرکت بهمن موتور خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه بهمن اعلام نمود که خرید ۶ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۵۳۹۸۰ مترمربع با کلیه متعلقات و منضماتو حقوق مربوطه توسط شرکت بهمن موتور در تاریخ ۱۴۰۰.۰۹.۲۹ انجام شده است.

انتهای خبر

0
0