سهم گلچین
1400/01/15
11:06
بازگشايي نمادهاي معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري استاني پس از رفع تعليق به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي س.استان آذربايجان شرقي(وساشرقي)،...

بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استانی پس از رفع تعلیق


به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های س.استان آذربایجان شرقی(وساشرقی)،س.استا ن اردبیل(وساربیل)،س.استان اصفهان(وسصفا)،س.استان ایلام(وسیلام)،س.استان بوشهر(وسبوشهر)،س.استان خراسان جنوبی(وسخراج)،س.استان خراسان رضوی(وسرضوی)،س.استان خراسان شمالی(وسخراش)،س.استان خوزستان(وسخوز)،س.استان زنجان(وسزنجان)،س.استان سیستان و بلوچستان(وسیستا)،س.استان فارس(وسفارس)،س.استان قم(وسقم)،س.استان کردستان(وسکرد)،س.استان کرمان(وسکرمان)،س.استان کرمانشاه(وسکرشا)،س.استان کهگیلویه و بویراحمد(وسکهبو)،س. استان گیلان(وسگیلا)،س.استان مازندران(وسمازن)،س.ا ستان همدان(وسهمدا)،س.استان یزد(وسیزد)،س.استان آذربایجان غربی(وساغربی) با توجه رفع تعلیق نماد معاملاتی پس از انتشار اطلاعیه شفاف سازی در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای عالی بورس و همچنین شفاف سازی در خصوص سود سهام مجامع در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریتوراق بهادار تهرانانتهای خبر

0
0