کدال۳۶۰
1400/03/03
19:45
#غصینو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید 40 درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت صن...

#غصینو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ۴۰ درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنعتی مینوشرح رویداد:


خرید ۴۰ درصد از کل سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص) به مبلغ ۶۰۸ میلیارد ریال
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۹:۴۶:۰۵ (۷۵۰۴۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0