بورس۲۴
1401/04/06
17:29
بررسی روند فروش ۹ ماهه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه خود را منتشر کرد.

بررسی روند فروش 9 ماهه در «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در مدت ۹ ماهه حدود ۲۲۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


قشکرقشکر
انتهای خبر

0
0