گراد بورس
1400/03/02
16:34
پایانی بر یک مرثیه..! خواه نا خواه، فراز و نشیب ها یکی پس از دیگری رخ خواهند داد... اکنون نیز پس از گذشت یک دوره بیش از 10 ماهه شاهد وقوع آخرین موج...

پایانی بر یک مرثیه..!


خواه نا خواه، فراز و نشیب ها یکی پس از دیگری رخ خواهند داد...


اکنون نیز پس از گذشت یک دوره بیش از ۱۰ ماهه شاهد وقوع آخرین موج اصلاحی شاخص کل بورس هستیم.


اعداد و ارقام حمایت های مد نظر در تصویر گویا است.


(در صورت واکنش مثبت شاخص کل و تغییر فاز، به بررسی اهداف پیش روی آن خواهیم پرداخت.)


۰۰.۰۳.۰۲


@Geradbourseانتهای خبر

0
0