فراز

صندوق س.سهام فراز داریک-س

1402/09/06 09:13:25
پایانی:20,339
(0.93%)
آخرین:20,152
(0%)

تعداد معاملات:4
حجم:1,000
ارزش معاملات:20.37M
حجم مبنا:1
18,13622,166
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
199,742
20,152
20,370
58,4472
1100,000
20,151
20,377
15,0641
3900,000
20,000
20,400
21,9591
553(31%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
1,811(100%)
2(100%)
1,258(69%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 11,247,467 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 18,416,964 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.64
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -