فراز

صندوق س.سهام فراز داریک-س

1401/03/02 00:36:06
پایانی:15,297
(0.33%)
آخرین:15,300
(0.35%)

تعداد معاملات:465
حجم:2.77M
ارزش معاملات:42.45B
حجم مبنا:1
13,72216,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
624,735
15,299
15,300
28,5002
116,323
15,298
15,430
30,0001
579,425
15,295
15,440
30,0001
2,771,763(100%)
149(99%)
حجمحقیقیتعداد
277,310(10%)
26(96%)
3,550(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,498,003(90%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 284,561,467 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.74سرانه فروش حقیقی: 163,154,271 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -