فراز

صندوق س.سهام فراز داریک-س

1401/05/22 01:32:13
پایانی:15,512
(0.01%)
آخرین:15,511
(0%)

تعداد معاملات:15
حجم:40,660
ارزش معاملات:630M
حجم مبنا:1
13,95917,061
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
171,370
15,511
15,513
35,0004
2200,000
15,510
15,514
100,4842
120,000
15,508
16,164
2,0001
6,441(3%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
227,958(98%)
11(92%)
225,911(97%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
4,394(2%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 24,978,198 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 321,462,226 تومانقدرت فروش حقیقی: 12.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -