تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/27
19:06
حمله بیت کوین برای جمع کردن نقدینگی و بیدار کردن پوزیشن های که کاشته شده این الگو اگه تکمیل بشه برگشت داریم امیدوارم از ۵۷-۵۸ حمایت بشیم و بریم ب...

حمله بیت کوین برای جمع کردن نقدینگی و بیدار کردن پوزیشن های که کاشته شده


این الگو اگه تکمیل بشه برگشت داریم


امیدوارم از ۵۷-۵۸ حمایت بشیم و بریم برای شکست ۶۲ و پله ی بعدی ۶۶


QM /RTM
انتهای خبر

0
0