کدال۳۶۰
1400/12/07
11:45
#قشیر ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد 1400-12-07 11:44:59 (857603) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قشیر


ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد۱۴۰۰-۱۲-۰۷ ۱۱:۴۴:۵۹ (۸۵۷۶۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0