تحلیل برای سود
1399/08/26
09:20
خرید نماد #شپنا را برای نوسانگیری کوتاه مدتی مناسب میدانیم قیمت فعلی 1387 حد ضرر 1200 تارگت 2000 99/08/26

خرید نماد #شپنا را برای نوسانگیری کوتاه مدتی مناسب میدانیمقیمت فعلی ۱۳۸۷


حد ضرر ۱۲۰۰


تارگت ۲۰۰۰۹۹/۰۸/۲۶

انتهای خبر

0
0