بورس پلنر
1402/07/24
21:30
📌درآمد فصلی #دتولید  تولیددارو ، تابستان امسال را با افزایش 58 درصدی درآمد نسبت به بهار پشت سر گذاشت و در مقایسه با تابستان پارسال نیز رشد 69 درص...

📌درآمد فصلی #دتولیدتولیددارو ، تابستان امسال را با افزایش ۵۸ درصدی درآمد نسبت به بهار پشت سر گذاشت و در مقایسه با تابستان پارسال نیز رشد ۶۹ درصدی فروش را ثبت کرد.(تحلیل این نماد)انتهای خبر

0
0