کدال۳۶۰
1399/10/08
10:34
#وثنو آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با ف...

#وثنو


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۰:۳۴:۴۳ (۷۰۷۱۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0