نوآوران امین
1402/07/30
18:40
تولیدی گاز لوله(#پلوله) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 115 درصدی درآمدهای عملیاتی...

تولیدی گاز لوله(#پلوله)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۵۸,۵۵۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۸۰,۱۹۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۱۵۷۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0