مجید سلطانی
1399/08/25
11:02
فروش سهام عدالت روی تابلو کاملا مشهوده. فقط در #شتران بیش از ۳۳ میلیون فروش حقوقی در صف خرید داشتیم !

فروش سهام عدالت روی تابلو کاملا مشهوده. فقط در #شتران بیش از ۳۳ میلیون فروش حقوقی در صف خرید داشتیم !


انتهای خبر

0
0