سهم گلچین
1400/03/02
08:50
مجوز افزایش سرمایه 494 درصدی #خنصیر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد. مجوز افزایش سرمایه 63 درصدی #وایران از محل مازاد تجدید ارزیابی...

مجوز افزایش سرمایه ۴۹۴ درصدی #خنصیر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.مجوز افزایش سرمایه ۶۳ درصدی #وایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.

انتهای خبر

0
0