کانال کدال
1401/01/07
10:13
#تکمبا طی چند مدت اخیر نمادهای خودرویی، قطعه سازی و تجهیزاتی رشد قیمت خوبی را تجربه کرده اند. یکی از نمادهایی که از قافله رشد عقب مانده نماد تکمب...

#تکمباطی چند مدت اخیر نمادهای خودرویی، قطعه سازی و تجهیزاتی رشد قیمت خوبی را تجربه کرده اند.یکی از نمادهایی که از قافله رشد عقب مانده نماد تکمبا می باشد.سهم طی ۱۸ ماه گذشته ریزش سنگینی را تجربه کرده است.

انتهای خبر

0
0