کانال کدال
1400/03/03
15:14
📊 نماد: اعتلا 📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 🏭 شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز 📋 مشاهده اطلاعیه 📥...

📊 نماد: اعتلا📑موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت : سرمایه گذاری اعتلاء البرز
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#اعتلا #تصمیمات_مجمع ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱:۴۱:۲۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔انتهای خبر

0
0