همفکران
1399/08/26
16:44
#کدال #شفاف_سازی #حتوکا 📌نهایی شدن فروش و واگذاری کلیه سهام شرکت حمل و نقل توکاسیر سپاهان به شرکت قائم پروفیل رازی به مبلغ 31 میلیارد ریال و سود...

#کدال


#شفاف_سازی


#حتوکا📌نهایی شدن فروش و واگذاری کلیه سهام شرکت حمل و نقل توکاسیر سپاهان به شرکت قایم پروفیل رازی به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش ۱۶۹۴۸ میلیون ریال.انتهای خبر

0
0