سهام بنیادی
1399/08/28
08:15
#خمحرکه #آپدیت ۹۹/۸/۲۸ 📉 نقطه کم ریسک ورود یا کم مردن میانگین، ۴۲۱ 📈 مقاومت اول ۵۶۴ 🏁 هدف اول ۷۵۶ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#خمحرکه #آپدیت ۹۹/۸/۲۸📉 نقطه کم ریسک ورود یا کم مردن میانگین، ۴۲۱📈 مقاومت اول ۵۶۴🏁 هدف اول ۷۵۶👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0