کانال کدال
1400/03/02
16:21
📊 نماد: لکما 📑 عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/30 🏭 شرکت: کارخانجات مخابراتي ...

📊 نماد: لکما📑 عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰🏭 شرکت: کارخانجات مخابراتی ایران✍🏻 موضوع افشاء: عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب📋 موضوع مناقصه: مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع ۲ شرکت ارتباطات زیرساخت📋 دلایل عدم حصول نتیجه: اعلام مناقصه گر مبنی بر لغو شدن مناقصه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #لکما #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۶:۲۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0