کانال کدال
1400/03/03
21:17
📊 نماد: غکورش #عرضه_اولیه 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت: صنایع غذایی کورش 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 9.9 می باشد که در مق...

📊 نماد: غکورش #عرضه_اولیه📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: صنایع غذایی کورش۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۹.۹ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۴ می باشد بالاتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۸۰۴ میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸۴٪ داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۲۶۸۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸۲٪ داشته است.🔼 افزایش ۴۰٪ درآمدهای عملیاتی


🔼 افزایش ۹۸٪ سود عملیاتی


🔼 افزایش ۱۸۲٪ سود خالص


🔼 افزایش ۱۰۱٪ دارایی ها


🔼 افزایش ۱۲۰٪ سود انباشته


🔼 افزایش ۶۴٪ حقوق مالکانه


🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از ۱۹٪ به ۲۵٪


🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۱۷٪ به ۲۳٪


🔼 افزایش حاشیه سود خالص از ۱۳٪ به ۲۲٪


🔼 افزایش بازده دارایی از ۳۳٪ به ۴۳٪


🔽 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۱۱۵٪ به ۱۱۱٪✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غکورش #صورت_مالی_۹ماهه #گزارش_تفسیری ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎:انتهای خبر

0
0