اسمارت بورس
1400/03/02
12:05
#سشرق یک فاصله جذاب از محدوده فعلی 500 تا 700 در سقف کانال

#سشرق یک فاصله جذاب از محدوده فعلی ۵۰۰ تا ۷۰۰ در سقف کانال
انتهای خبر

0
0