خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1402/07/10
10:58
#اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در شهریورماه 18 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و 55 میلیارد ریال سود نقدی در مجامع و از ابتدا سال مال...

#اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در شهریورماه ۱۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۵۵ میلیارد ریال سود نقدی در مجامع و از ابتدا سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱,۰۰۹ میلیارد ریال سود نقدی شناسایی کرده است.

انتهای خبر

0
0