کدال۳۶۰
1401/03/28
16:39
#خمحور گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت تولید محور خودرو با فایل های پیوست منت...

#خمحور


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تولید محور خودرو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۶:۳۹:۴۳ (۸۹۷۹۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0