بتاسهم
1401/03/16
14:55
#خزر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 15 جاده قديم کرج جنب شرکت زامياد بر...

#خزر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0