بورس۲۴
1401/04/11
11:05
«وبرق» افزایش سرمایه در دستور کار دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین اعلام نمود یرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش یا تهاتر سهام شرکت های توزیع برق استان های قز به استحضار می رساند که هر گونه اقدامی در این رابطه منوط به بررسی دقیق و گزارش کارشناسی از ارزش ودارائی های شرکت های مذکور می باشد.

«وبرق» افزایش سرمایه در دستور کار دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین اعلام نمود یرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش یا تهاتر سهام شرکت های توزیع برق استان های قز به استحضار می رساند که هر گونه اقدامی در این رابطه منوط به بررسی دقیق و گزارش کارشناسی از ارزش ودارائی های شرکت های مذکور می باشد. در رابطه با افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها نیز باستحضار می رساند که موارد همچنان با توجه به مصوبه هیئت مدیره در حال پیگیری بوده و روند ایجاد بستر های لازم و بررسی پتانسیل های موجود در شرکت و زیر مجموعه در دستور کار می باشد.

وبرق
انتهای خبر

0
0