بورس۲۴
1400/12/17
16:50
زمان بازارگردانی «آ س پ» مشخص شد

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی نماد معاملاتی «آ س پ» از روز ۱۴۰۰.۱۲.۲۱ به روش مبتنی بر حراج آغاز می گردد.

زمان بازارگردانی «آ س پ» مشخص شد

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی نماد معاملاتی «آ س پ» از روز ۱۴۰۰.۱۲.۲۱ به روش مبتنی بر حراج آغاز می گردد.


حداقل معاملات روزانه ۱۸۰۰ هزار سهم، دوره بازارگردانی ۱۲ ماهه و دامنه مظنه ۴ درصد می باشد.


آ
انتهای خبر

0
0