بتاسهم
1400/03/03
09:07
خیلی وقت بود ازاین چیزها ندیده بودیم ! وقفه معاملاتی نماد (#خساپا1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

خیلی وقت بود ازاین چیزها ندیده بودیم !


وقفه معاملاتی نماد (#خساپا۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0