آواتحلیل
1400/09/07
13:35
#بررسی_گزارش_کدال #شسپا ✅ شرکت نفت سپاهان در ماه آبان مبلغ فروش 1087 میلیارد تومانی به دست آورد. فروش شرکت در این ماه نسبت به ماه مهر 7 درصد کاهش...

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا✅ شرکت نفت سپاهان در ماه آبان مبلغ فروش ۱۰۸۷ میلیارد تومانی به دست آورد. فروش شرکت در این ماه نسبت به ماه مهر ۷ درصد کاهش و نسبت به میانگین ۷ ماه گذشته سال حدودا ۱ درصد کاهش یافته است.✅ شسپا در دوره ۸ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۰ مجموعا ۸۷۹۰ میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که از این نظر نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۳۰ درصدی نشان می دهد.✅ مقدار فروش کل محصولات شرکت در این ماه نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸ درصدی همراه شد. نرخ فروش روغن پایه شرکت در این ماه بدون تغییر نسبت به مهر برابر با ۲۲ میلیون تومان در هر تن گزارش شده است اما نرخ فروش روغن های فرآیندی شرکت با کاهش ۴ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۹ میلیون تومان در هر تن رسیده است.📉 آخرین قیمت سهم حدودا ۳۴۵ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴ درصد بوده است.انتهای خبر

0
0