بورس۲۴
1400/06/07
09:31
همه چیز درباره ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها

چرا فقط ۵ درصد؟ این ادغام شامل کدام سهامداران است؟ هدف از این ادغام چیست؟

بورس۲۴ : بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شده تا نمادهای معاملاتی بورس ها ادغام شوند. بر این اساس شرکت بورس انرژی اعلام کرده که ۵ درصد از سهام بورس انرژی ایران متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان بورس انرژی به دسته سایر اشخاص (در نماد انرژی ۳) انتقال و قابلیت معامله برای آن ها در نماد انرژی ۳ فراهم خواهد شد. در همین راستا شرکت بورس کالای ایران نیز اعلام کرده که ۵ درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آن ها در نماد کالا فراهم خواهد شد. این تصمیمات در شرایطی گرفته شده که سال هاست نسبت به چند نماد بودن سهام بورس ها اعتراضاتی شده و حالا هم دارایی های سهامداران به صورت جیره بندی آزاد می شود، در حالی که یکی از ویژگی های بازار سهام، نقدشوندگی آن است.


جابجایی ۵ درصدی شامل کلیه سهامداران این نمادهاست


سید مهدی پارچینی پارچین مدیر عملیات بازار در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درخصوص جزئیات اجرای صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها ابراز داشت: این ۵ درصد شامل سهام کلیه سهامداران مربوطه می شود. در واقع هر دارایی که در نمادهای دیگر قرار دارد ۵ درصدش در نمادهای اعلام شده می نشیند و ۹۵ درصد باقی مانده در همان نماد قبلی باقی می ماند. به این معنی که دارایی فرد در دو نماد تعریف می شود. به عنوان مثال اگر فردی ۱۰۰ هزار سهم کبورس دارد ۵ درصد از سهامش یعنی معادل ۵ هزار سهم در نماد بورس می نشیند و ۹۵ هزار سهم باقی مانده در همان کبورس باقی می ماند که مجموعا می شود همان ۱۰۰ هزار سهم و در واقع دارایی فرد سهامدار تغییری نمی کند و صرفا نماد آن دارایی ها تغییراتی خواهد یافت.


نقل و انتقال تا ۲۰ درصد ادامه خواهد یافت


او اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد تا نمادهای بورس ها به دو نماد تبدیل شوند. یکی نمادی که مربوط به نهادهای مالی هستند و دیگری نمادی که مربوط به سایر اشخاص هستند.


پارچینی در ادامه توضیح داد: این کار باید انجام شود. یعنی کدهایی که در کبورس و نبورس هستند به نبورس منتقل خواهند شد و از این کدها ۵ درصد به نماد بورس انتقال خواهند یافت. در خصوص بورس کالا و انرژی نیز به همین ترتیب انجام خواهد شد.


در ادامه از او پرسیدیم که چرا مقرر شده که ۵ درصد از سهام انتقال یابد و این ۵ درصد شامل کدام سهامداران می شود؟ او تصریح کرد: این ۵ درصد شامل کلیه سهامداران این نمادهاست. در واقع مصوبه شورای عالی بورس این است که ۲۰ درصد از سهام آن ها به نمادهای یاد شده انتقال یابد اما با توجه به اینکه افزایش سهام در یک نماد می تواند با تبعات منفی در وضعیت بازار آن سهم همراه شود و ممکن است به یکباره عرضه قابل توجهی را ایجاد کند به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا این نقل و انتقالات به صورت گام به گام و به مرور اتفاق بیافتد تا آثار منفی در روند این سهم ها نداشته باشد. در مراحل بعدی نیز گام های بعدی انتقال انجام خواهد شد تا ۲۰ درصد مقرر شده در مصوبه شورا تکمیل شود.


او درباره هدف اصلی از این تصمیم گیری اظهار داشت: فردی که دارایی سهام شرکت بورس را در نماد کبورس دارد باید حتما به کارگزار بفروشد و در زمان فروش با محدودیت هایی مواجه می شود. در واقع نقدشوندگی در سایر نمادها کمی ضعیف بود و از این رو تصمیم گرفته شد تا این نقل و انتقال انجام شود تا خرید و فروش سهام گروه های دیگر مطلوب تر شود.


انتهای خبر

0
0