همفکران
1399/08/27
19:59
https://bit.ly/2BqHLMS #پیش_بینی_بازار 📌بازگشتی بدون ترس 📍بالاخره خبری که مانند شمشیر داموکلیس بر بازار سایه انداخته بود، رفع شد و شستا بازگشای...

https://bit.ly/۲BqHLMS#پیش_بینی_بازار📌بازگشتی بدون ترس📍بالاخره خبری که مانند شمشیر داموکلیس بر بازار سایه انداخته بود، رفع شد و شستا بازگشایی شد. بازگشایی که همه را متعجب کرد و همه دست به ماشین حساب شده بودند؛ یکی می گفت شستا در شاخص ۱۶۵۰ بسته شده است و اگر به اندازه شاخص ریزش برای آن متصور شویم به عدد ۲۸۵۰ می‌رسیم...🔑با علی سماعی در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید


👇👇https://b۲n.ir/۷۷۳۸۴۳انتهای خبر

0
0