نوآوران امین
1401/03/26
14:53
فرآوری زغال سنگ پروده طبس(#کپرور) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 67 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 14...

فرآوری زغال سنگ پروده طبس(#کپرور)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۸۲۷,۹۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۹,۷۰۶,۳۳۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0