کدال۳۶۰
1401/01/29
12:44
#خبازرس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران - نماد: خبازرس(بازرس) 14...

#خبازرس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران - نماد: خبازرس(بازرس)۱۴۰۱-۰۱-۲۹ ۱۲:۴۴:۵۹ (۸۷۰۳۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0