کدال۳۶۰
1400/08/04
13:44
#بایکا تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت کارخانجات کابل سازی ایران 🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:...

#بایکا


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت کارخانجات کابل سازی ایران🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
🔹 سرمایه ثبت شده: ۵۰۴,۷۳۴ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۴ ریال🔹 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال🔹 ۱۵۶,۱۵۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره
۱۴۰۰-۰۸-۰۴ ۱۳:۴۴:۵۳ (۸۱۰۲۰۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0