نوآوران امین
1400/12/07
09:38
تولیدی و صنعتی درخشان تهران (#پدرخش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ...

تولیدی و صنعتی درخشان تهران (#پدرخش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۶۵.۶۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۲.۶۱ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹


✅رشد ۳۴.۷۶ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0