مهدی رضایتی
1400/08/22
12:05
#بمپنا: بمپنا در 6 ماهه اول 29 تومان سود به ازای هر سهم ساخت که با در نظر گرفتن افت قیمت در نیمه دوم، احتمالا به سود 50 تومانی در سال 1400 می رسد....

#بمپنا:بمپنا در ۶ ماهه اول ۲۹ تومان سود به ازای هر سهم ساخت که با در نظر گرفتن افت قیمت در نیمه دوم، احتمالا به سود ۵۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ می رسد.ظرفیت نیروگاه در حال حاضر ۱۰۰۰ مگاوات است که البته واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی نیز در مدار است که باید ببینیم سرنوشت قرارداد بیع متقابل چه می شود. براساس این قرار داد پس از بهره برداری حاکثر دو سال برق رایگان به دولت داده می شود و در مقابل دولت واحدهای بخار را به شرکت واگذار می کند. مجموعا سه واحد بخار اضافه خواهد شد که ظرفیت نیروگاه را ۵۰ درصد بیشتر می کند بدون آنکه انرژی بیشتری مصرف شود.احتمالا ساخت نیروگاه با منابع رمپنا انجام شده و دولت مطالبات مپنا را پرداخت نکرده است. بنظر می رسد در نهایت ریسک عدم پرداخت به رمپنا منتقل شود. باید دید تعامل رمپنا با بمپنا چگونه خواهد بود.هر چند با روند فعلی قیمت تابلو به ارزش جایگزینی نمی رسد اما اختلاف این دو رقم می تواند کمک کننده باشد. اکنون ارزش جایگزینی بمپنا بدون واحدهای بخار ۱۷۰۰ تومان به ازای هر سهم است که بعد از انتقال مالکیت واحدهای بخار به ۳۴۰۰ تومان مرسد.به لحاظ P بر E هم اکنون عدد ۱۱ واحدی را برای سال ۱۴۰۰ داریم (قیمت سهم ۵۵۰ تومان) که بالاتر از متوسط دیگر صنایع است. اما با توجه به پتانسیل های افزایش نرخ می تواند به عدد ۵ واحد کاهش پیدا کند. ضمن اینکه ریسک افت سود در این صنعت اندک است.در بخش پتانسیل رشد علاوه بر افزایش نرخ احتمال افزایش سه واحد گازی و رشد بیش از ۵۰ درصدی سود را هم داریم که باید ببینیم تا چه اندازه محقق خواهد شد.ریسک اساسی صنعت هم بحران مطالبات است که صرفا با افزایش نرخ و بهبود جریان نقد در وزارت نیرو ممکن است تعدیل شود.

انتهای خبر

0
0