کدال۳۶۰
1401/02/27
08:33
#خمحور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد محور خودرو - نماد: خمحور 1401-02-27 08:34:46 (8...

#خمحور


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تولید محور خودرو - نماد: خمحور۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۰۸:۳۴:۴۶ (۸۸۲۴۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0