کدال۳۶۰
1401/01/24
15:25
#دمعیار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت گنجینه داریوش ▪️ شرکت گنجینه داریوش در دوره منتهی به 1400/12/29 به ازا...

#دمعیار


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت گنجینه داریوش
▪️ شرکت گنجینه داریوش در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «دمعیار» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱۰,۳۷۷ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۱-۲۴ ۱۵:۲۵:۰۱ (۸۶۹۷۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0