کدال۳۶۰
1399/09/17
18:29
#فباهنر مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت صنایع مس شهید باهنر 1399-09-17 18:29:48 (700258) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @C...

#فباهنر


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت صنایع مس شهید باهنر شرکت صنایع مس شهید باهنر۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۸:۲۹:۴۸ (۷۰۰۲۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0