کارگزاری آبان
1400/03/04
07:56
📊#غپینو اطلاعیه 1400/03/03 *صنعتی پارس مینو* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص)- گروه ب...

📊#غپینو


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*صنعتی پارس مینو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس (سهامی خاص)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0