کارگزاری آبان
1400/03/04
11:30
📈در دارویی ها نیز #دابور, #والبر و #دكوثر نمادهای مورد توجه گروه اند.#تيپيكو نیز با گرایشی مثبت متعادل است.

📈در دارویی ها نیز #دابور, #والبر و #دکوثر نمادهای مورد توجه گروه اند.#تیپیکو نیز با گرایشی مثبت متعادل است.


انتهای خبر

0
0