بورس۲۴
1401/04/05
14:44
«پارتا» ۳ ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان فروش داشت. هم چنین فروش خرداد ماه ۱۹۳ میلیارد تومان بود.

«پارتا» 3 ماهه را چگونه پشت سر گذاشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان فروش داشت. هم چنین فروش خرداد ماه ۱۹۳ میلیارد تومان بود.

پارتا
انتهای خبر

0
0