کدال۳۶۰
1400/12/04
17:40
#ثاخت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از محل واگذاری پ...

#ثاخت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثاخت با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۵۵,۱۲۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ افت داشته است
۱۴۰۰-۱۲-۰۴ ۱۷:۴۰:۲۵ (۸۵۷۱۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0