تکنیکال ثنایی
1399/10/07
15:37
#شستا روزانه واگرائی مثبت نشان از روزهای پایانی نزول میدهد معاملات مثبت امروز وتکرار ان طی روزهای اینده می تواند نوید اتمام روزهای سخت نزول این س...

#شستا روزانه


واگرایی مثبت نشان از روزهای پایانی نزول میدهد معاملات مثبت امروز وتکرار ان طی روزهای اینده می تواند نوید اتمام روزهای سخت نزول این سهم ارزشمند را بدهد.کماکان معتقد هستم خرید در محدوده های فعلی وهرچه نزدیکتر به محدوده دوهزار تومان ارزنده خواهد بود.۹۹/۱۰/۰۸انتهای خبر

0
0