کدال۳۶۰
1399/10/07
13:00
#شپلی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 1,442,214 میلیون ری...

#شپلی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت پلی اکریل ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱,۴۴۲,۲۱۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۵۶٪ افزایش داشته است.▪️«شپلی» با سرمایه ثبت شده ۳,۵۷۰,۹۷۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۹,۷۵۶,۳۹۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۳:۰۰:۰۶ (۷۰۵۳۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0