همفکران
1399/08/27
20:20
#شفاف_سازی #فسرب 📌هیات مدیره پس از انجام مراحل کارشناسی دارایی های مورد ارزیابی (زمین) از طریق کانون کانون کارشناسان دادگستری و با توجه به آنالیز...

#شفاف_سازی


#فسرب📌هیات مدیره پس از انجام مراحل کارشناسی دارایی های مورد ارزیابی (زمین) از طریق کانون کانون کارشناسان دادگستری و با توجه به آنالیز صورت گرفته ، موافقت خود را با افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی بالغ بر ۳۵۰۰درصد (بر اساس سرمایه فعلی ۳۲۲ میلیارد ریال) اعلام نمود و مقرر شد متعاقبا گزارش توجیهی آن تهیه و ضمن ارسال به حسابرس به اطلاع سهامداران محترم نیز برسدانتهای خبر

0
0