مهندسی مالی
1399/08/25
11:22
تراکنش هر چقدر بالاتر سود عایدی دولت از مالیات بیشتر خساپا خودرو حجم معاملات هر دو بیش از ۴.۷ میلیارد برگه سهم

تراکنش هر چقدر بالاتر سود عایدی دولت از مالیات بیشترخساپا


خودروحجم معاملات هر دو بیش از ۴.۷ میلیارد برگه سهم

انتهای خبر

0
0